Betingelser og vilkår

Vilkår og betingelser

 

Oppdatert 13.1.23
 
Velkommen til Freakyshoes.no!
Denne vilkårene for bruksavtalen («Avtalen») er en juridisk bindende kontrakt mellom deg («Du» eller «Din») og Big Boy Group, LLC dba Freakyshoes.com Denne avtalen spesifiserer vilkårene og betingelsene for tilgang til og bruk av Freakyshoes.com (samletly, inkludert alt innhold og funksjonalitet, «nettstedet») og beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for din tilgang til og bruk av nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, og med tanke på Freakyshoes.com ved å tilby tjenestene på nettstedet til deg, samtykker du i å overholde og være bundet av denne avtalen og nettstedets personvernregler, og innlemmet her ved referanse, uansett om du ikke har registrert på nettstedet ("besøkende") eller du er registrert på nettstedet ("medlemmer") (besøkende og medlemmer vil heri bli referert til som "brukere"). Vennligst les disse vilkårene og personvernreglene nøye.
 

Freaky Shoes® produkter er spesiallaget på bestilling. Som et resultat - vi aksepterer ikke kanselleringer, returer eller bytte når bestillinger er lagt inn.

 

Vennligst sørg for å sjekke at design og leveringsadresse er riktig før du fullfører kjøpet

 

Vennligst gå gjennom størrelsestabellen vår nøye – lengdene er oppført i både tommer og millimeter. Dette er lengden på foten din mens du står.

Alle størrelser er basert på U.S-størrelsesstandarder 

 

Hvis du har noen problemer eller spørsmål om skreddersydde, freaky skoprodukter, vennligst kontakt oss

 

 
DU FORSTÅR ​​AT VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, TJENESTER (INKLUDERT INNHOLD SOM LEVERES DER), ELLER DIN KONTO, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN I SIN HELE, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET ELLER DETS TJENESTER.  Hvis du godtar denne avtalen på vegne av en bedrift, representerer og garanterer du at du har myndighet til å binde virksomheten til denne avtalen, og at din avtale med disse vilkårene vil bli behandlet som en avtale mellom Bedriften. I så fall vil "Du" og "Din" referere til og gjelde både den virksomheten og deg.

1. Avtale Denne avtalen gjelder all bruk av nettstedet, inkludert brukere som også er bidragsytere til innhold, informasjon og annet materiale eller tjenester.Freakyshoes.com reser har rett til, etter eget skjønn, når som helst å endre, avbryte eller avslutte nettstedet eller endre denne avtalen. Alle slike endringer skal tre i kraft umiddelbart. Du kan se den nyeste versjonen av disse vilkårene når som helst på 
Freakyshoes.com. Å legge ut en endringsmelding eller en ny avtale på nettstedet anses som tilstrekkelig varsel til deg om endringene. Du samtykker imidlertid i å være bundet av eventuelle erstattende bruksvilkår, selv om du ikke har mottatt varsel om en slik endring. Hver bruk av deg skal utgjøre og anses som din ubetingede aksept av denne avtalen. Hvis endringer av avtalen ikke er akseptable for deg, er din eneste utvei å si opp denne avtalen og umiddelbart avstå fra å bruke alle tjenester eller varer levert av nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjør en ratifisering av din aksept av eventuelle nye vilkår eller betingelser.
 
2. Rett til tilgang. Freakyshoes.com forbeholder segretten til å forhindre og/eller forby tilgang til nettstedet av noen av enhver grunn, i samsvar med gjeldende lov, inkludert din unnlatelse av å følge retningslinjene spesifisert her, som et resultat av  Freakyshoes.com etter eget skjønn kan iverksette passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, å utestenge en bruker fra å få tilgang til nettstedet. For å hjelpe til med å håndheve Freakyshoes.coms rettigheter og ansvar, samtykker du i å tillate Freakyshoes.com for unikt å identifisere hvilken som helst datamaskin du bruker for å få tilgang til nettstedet som kilde til opptak gjort på nettstedet. Du erkjenner at bruk av nettstedet er et privilegium gitt under denne avtalen, og at dine rettigheter til ytringsfrihet ikke vil bli ansett som forkortet i tilfelle du nektes tilgang til nettstedet.
 
3. Freakyshoes.com-kontoer. For å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet, må du opprette en Freakyshoes.com konto og bli medlem. For å bli medlem må du være minst atten (18) år gammel og i stand til å inngå juridisk bindende avtaler, og ved å opprette en konto representerer og garanterer du det foregående. Når du registrerer deg, vil du bli bedt om å velge et brukernavn og et passord. Du godtar at du er ansvarlig for å beskytte passordet ditt, og du samtykker i å ikke avsløre passordet ditt til noen tredjepart. Du godtar at du er eneansvarlig for alle aktiviteter eller handlinger som skjer på kontoen din, enten du har autorisert slike aktiviteter eller handlinger eller ikke. Du må varsle Freakyshoes.med umiddelbarmelding om brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din. Selv om Freakyshoes.com vil ikke være ansvarlig for tapene dine forårsaket av uautorisert bruk av kontoen din. Du kan være ansvarlig for tapene til Freakyshoes.com eller andre på grunn av slik uautorisert bruk.
 
Du godtar at informasjonen du gir til Freakyshoes.com ved registrering, og til alle andre tidspunkter vil være sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige. Du kan avslutte dine Freakyshoes.com konto når som helst og uansett årsak ved å velge «Avslutt konto» i kontoinnstillingene dine.
 
4. Immaterielle rettigheter og eierskap.Definisjoner: «Content» som brukt i denne avtalen betyr, samlet, teksten, bildene, illustrasjonene, ikonene, overskriftene, dato, programvare, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner og lignende gjort tilgjengelig gjennom nettstedet, unntatt brukerinnhold."Brukerinnhold" som brukt i denne avtalen betyr samlet tekst, data, merknader, forslag, ideer, grafikk, bilder, bilder og filer og annet innhold og informasjon som brukere laster opp, legger ut og på annen måte sender eller gir til nettstedet, inkludert uten begrensning bilder, bilder av enkeltpersoner og skriftlig eller kunstnerisk materiale. Brukerinnhold kan inkludere inkorporering og modifikasjon av eksisterende opphavsrettsbeskyttet materiale publisert eller lagt ut på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, bilder eller fotografier eller skrifter (samlet kalt "Brukerinnleveringer"). Brukerinnhold og brukerinnleveringer skal her samlet refereres til som "brukerinnhold og -innleveringer".
 
Innhold: “Freaky Shoes®” er et varemerke for Big Boy Group, LLC. Alt innhold på nettstedet, inkludert uten begrensning varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes der, eies av eller lisensieres til Freakyshoes.com, underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter eller lisenser som eies av Freakyshoes.com under loven. Alt innhold er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk under U.S og internasjonale lover om opphavsrett og Freakyshoes.com eier, i den utstrekning slik lov tillater, opphavsretten til arrangementet, koordineringen, forbedringen og utvalget av slikt innhold på dette nettstedet.
 
Innholdet på nettstedet er gitt til deg SOM ER for din informasjon og personlig bruk, og kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, distribueres, tildeles, underlisensieres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres, eller på annen måte utnyttet til andre formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra de respektive eierne. Du samtykker i å ikke kopiere materiale på nettstedet, reversere eller bryte inn på nettstedet, endre eller modifisere noen del av nettstedet, få tilgang til innhold gjennom noen teknologi eller andre måter enn de eksplisitt autoriserte midlene Freakyshoes.com kan utpeke eller bruke materialer, produkter eller tjenester i strid med lover. Bruken av dette nettstedet skjer etter Freaky Shoes® og Freakyshoes.com kan avslutte bruken din av dette nettstedet når som helst. Du vil under ingen omstendigheter erverve noen eierskapsrettigheter eller andre interesser i noe innhold ved eller gjennom din bruk av dette nettstedet.
 
Du får en begrenset, ikke-underlisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke dette nettstedet og innholdet kun til personlige, informasjons- og shoppingformål. Slik lisens inkluderer ikke: (a) videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller produktene, inkludert spesialtilpassede sko, opprettet ved å bruke dette nettstedet; (b) innsamling og bruk av produktoppføringer, bilder eller beskrivelser; (c) distribusjon, offentlig fremføring eller offentlig visning av innhold på nettstedet; (d) modifisere eller på annen måte gjøre noen avledet bruk av dette nettstedet eller innholdet, eller deler av det; (e) bruk av datautvinning, roboter eller lignende metoder for datainnsamling eller utvinning; (f) nedlasting (annet enn sidebufring) av deler av dette nettstedet, innholdet eller informasjonen deri, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt på dette nettstedet; eller (g) bruk av dette nettstedet eller innholdet annet enn det tiltenkte formålet. Enhver bruk av dette nettstedet eller innholdet annet enn det som er spesifikt autorisert her, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Freakyshoes.com, er strengt forbudt og vil si opp lisensen som er gitt her. Slik uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover, inkludert, uten begrensning, lover om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjonsforskrifter og vedtekter. Med mindre det er uttrykkelig angitt her, skal ingenting i disse bruksvilkårene tolkes som å gi på noen måte, enten ved implikasjon, sperring eller på annen måte, noen tittel eller eierskap til, eller eksklusive bruksrettigheter til, noen intellektuell eiendom eller annen rett og goodwill forbundet med dette.
 
Brukerinnhold og bidrag: Med hensyn til alt brukerinnhold og bidrag som du prøver å laste opp, legge ut, bruke eller gjøre tilgjengelig for Freakyshoes.com, representerer og garanterer du at: (i) materialet enten er helt originalt for deg eller at du har alle nødvendige rettigheter, lisenser og tillatelser for å legge ut materialet på nettstedet (inkludert men ikke begrenset til all opphavsrett og offentlighetsrett/personvernrett); (ii) Ditt brukerinnhold og bidrag vil ikke krenke eller krenke rettighetene til noen tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, rettigheter til publisitet/personvern, patent, forretningshemmeligheter eller konfidensialitet; og (iii) Innholdet og bidragene dine overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter, og eventuelle tredjepartsavtaler som du er underlagt, inkludert Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest og Googles vilkår for bruk.
 
Du erkjenner og godtar at Freakyshoes.com har ingen kontroll over, og støtter ikke, noe brukerinnhold og bidrag og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnhold og -bidrag. Men i forbindelse med brukerinnhold og bidrag som er lagt ut på dette nettstedet, i tillegg til alle andre rettigheter den har i henhold til denne avtalen, ved lov eller i egenkapital, Freakyshoes.com reserverer segretten til etter eget skjønn å: (i) uten varsel fjerne, eller nekte å legge ut i første omgang, brukerinnhold og bidrag; (ii) nekte å behandle bestillinger på produkter eller tjenester uten varsel; og (iii) tilbakekalle enhver brukers rett til å bruke dette nettstedet.Freakyshoes.com er ikke forpliktet til å bruke, stille ut, fremføre, distribuere, legge ut eller på annen måte utnytte ditt brukerinnhold og bidrag; uten begrensning av det foregående, Freakyshoes.com kan når som helst redigere, endre, legge ut, avslå å legge ut, fjerne, forkaste eller slette brukerinnholdet ditt uten ytterligere varsel.
 
Alt brukerinnhold som ønskes lagt ut på nettstedet, må være i samsvar, etter den eneste og eksklusive oppfatningen til Freakyshoes.com, til følgende regler og standarder. Den må: (i) samsvare med alle gjeldende lover, (ii) være passende i sammenheng med de generelle formålene til nettstedet; (ii) ikke være uanstendig, pornografisk, åpenbart støtende, hatefull, fornærmende eller fremme rasisme eller diskriminering av noe slag; (iii) ikke gi personlig informasjon, eller be om slik informasjon fra andre brukere av nettstedet; (iv) ikke involvere eller resultere i overføring av useriøs e-post, uønskede massee-poster, "spamming", "spimming" eller "phishing" (v) ikke overføre eller distribuere potensielt skadelige programmer som trojanske hester, ormer, virus, spionprogrammer eller skadelig programvare eller kode; (vi) ikke inneholde noe materiale eller bilder som eies av noen annen person eller enhet med mindre du har skaffet deg alle nødvendige rettigheter, lisenser og tillatelser som trengs for å bruke materialet og få det brukt som forutsatt av dette nettstedet; og (vii) kun være for ikke-kommersielle formål.
 
Freakyshoes.com har, uten begrensning eller kompensasjon til brukeren som sender inn eller kringkaster brukerinnholdet, rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, oversette, publisere, offentlig fremføre, offentlig vise og distribuere brukerinnhold og bidrag i forbindelse med nettstedet og Freakyshoes.coms virksomhet og dens etterfølgeres og tilknyttede selskapers virksomhet, inkludert, uten begrensning, annonsering av nettstedet eller brukerinnholdet på andre nettsteder ved å bruke ditt navn, bilde og/eller bilde og brukerinnhold, og promotering og redistribuering av deler av eller hele nettstedet i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler.
 
Du beholder alle dine eierskapsrettigheter til ditt brukerinnhold og bidrag.Ved å laste opp, sende, legge ut, publisere eller på annen måte overføre brukerinnhold og bidrag til nettstedet, gir du herved Freakyshoes.com en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, underlisensierbar, evigvarende og ugjenkallelig rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, forberede avledede verk basert på, fremføre, vise, publisere, distribuere, overføre, kringkaste og på annen måte utnytte slikt brukerinnhold og bidrag i enhver form, medium eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet, inkludert uten begrensning på nettstedet og tredjeparts nettsteder.
 
Begrensninger: Du erkjenner og godtar at Freakyshoes.com kan, etter eget valg, etablere begrensninger angående brukerinnhold og innsendinger, inkludert, men ikke begrenset til det maksimale antallet dager som brukerinnhold og innsendinger vil forbli på nettstedet, maksimal størrelse på filer som kan lagres på eller lastes opp til nettstedet, og den maksimale diskplassen som vil bli tildelt deg for lagring av brukerinnhold og bidrag på Freakyshoes.coms servere.Freakyshoes.com har ikke noe ansvar for og du er eneansvarlig for å lage sikkerhetskopier av brukerinnholdet og innsendingene.
 
Ansvarsfraskrivelse: Du forstår at når du bruker nettstedet, vil du bli eksponert for brukerinnhold og bidrag fra en rekke kilder, og det Freakyshoes.com er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, nytten eller sikkerheten til eller relatert til slikt brukerinnhold og innsendinger. Du forstår og erkjenner videre at du kan bli utsatt for brukerinnhold og bidrag som er unøyaktig, støtende, usømmelig eller støtende, og du samtykker i å frafalle, og herved frasi deg, alle juridiske eller rettferdige rettigheter eller rettsmidler du har eller måtte ha mot Freakyshoes.com med hensyn til dette, og godtar å skadesløs og holde Freakyshoes.com, dets eiere/operatører, tilknyttede selskaper, ansatte, direktører, agenter og/eller lisensgivere, harmløse i den fulle utstrekning loven tillater angående alle forhold knyttet til din bruk av nettstedet.
 
Freakyshoes.com støtter ikke brukerinnhold og bidrag eller noen meninger, anbefaling eller råd uttrykt deri, og Freakyshoes.com fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnhold og bidrag.Freakyshoes.com dtillater ikke opphavsrettskrenkende aktiviteter og brudd på immaterielle rettigheter på nettstedet, og Freakyshoes.com fjerner alt brukerinnhold og innleveringer hvis de blir varslet på riktig måte om at slikt brukerinnhold og innleveringer krenker andres immaterielle rettigheter.Freakyshoes.com forbeholder segretten til å fjerne brukerinnhold og bidrag uten forvarsel.
 
5. Nettstedets bruk og brukerforpliktelser. Nettstedet kan kun brukes og få tilgang til lovlige formål. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og utenlandske lover, avhandlinger og forskrifter i forbindelse med din bruk av nettstedet. I tillegg, uten begrensning, godtar du at du ikke har rett til og ikke vil gjøre noe av følgende mens du bruker eller får tilgang til nettstedet:
 
a)      Bruke, kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere, laste ned eller på annen måte utnytte innhold, andres brukerinnhold og bidrag (samlet "nettstedinnhold") på noen måte som ikke ment av den normale funksjonaliteten til nettstedet eller på annen måte som forbudt i henhold til denne avtalen;
 
b)      Laste opp, sende e-post eller på annen måte overføre (i) ethvert nettstedinnhold som du ikke har lovlig rett til å kopiere, overføre og vise til (inkludert brukerinnhold og brukerinnlegg som vil krenke konfidensialitet eller tillitsforhold forpliktelser du måtte ha med hensyn til brukerinnholdet og/eller brukerinnsendingen); (ii) ethvert nettstedsinnhold som du ikke har samtykke til eller tillatelse til fra hver identifiserbar person i sideinnholdet til å bruke navnet, stemmen, signaturen, fotografiet eller likheten til hver slik person (i den grad hver enkelt er implisert av Nettstedinnhold) og slikt samtykke eller tillatelse er nødvendig; eller (iii) filer og innhold som krenker immaterielle rettigheter eller krenker personvernrettighetene til en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rett, eller moralsk rett eller rett til publisitet) ;
 
c)      Last opp, e-post eller på annen måte overføre uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, søppelpost, spam, kjedebrev, «pyramidespill» eller andre former for oppfordringer;
 
d)     Bruk alle metakoder eller annen skjult tekst eller metadata ved å bruke en Freakyshoes.com navn, varemerke, URL eller produktnavn, inkludert uten begrensning «Freakyshoes.com»;
 
e)      Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet eller tredjeparts åndsverk, eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller tredjepartsinnhold, eller håndhever begrensninger på bruken av nettstedet eller innholdet på nettstedet heri;
 
f)       Last opp, e-post, overfør, publiser, post, strøm eller kringkast ulovlige, falske, villedende, injurierende, obskøne, truende, hatefulle, trakasserende eller ærekrenkende uttalelser om enhver organisasjon eller person, eller publiser, post, strømme eller kringkaste brukerinnhold og bidrag som inneholder objekter eller symboler på hat, invaderer personvernet/publisitetsrettighetene til en tredjepart, inneholder nakenhet (inkludert, men ikke begrenset til pornografi, erotikk, barnepornografi eller barneerotikk), eller som inneholder objekter eller symboler som er villedende, truende, fornærmende, oppfordrer til ulovlig handling, ærekrenkende, vulgære eller voldelige eller som utgjør hatytringer;
 
g)      Last opp, send e-post, overfør, publiser, post, strøm eller kringkast innhold som inkluderer eller beskriver grafisk vold;
h)      Last opp, post, strøm, e-post, kringkast eller på annen måte overføre brukerinnhold og bidrag som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utformet for å (i) avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver dataprogramvare; eller (ii) forstyrre tilgangen til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, sending av virus, overbelastning, oversvømmelse, spamming eller e-postbombing av nettstedet;
 
i)        Last opp, post, strøm, e-post, kringkast eller på annen måte overføre brukerinnhold og bidrag som inkluderer kode som er skjult eller på annen måte skjult inneholdt i bildene, teksten, lyden eller videoen til brukerinnhold og bidrag som ikke er relatert til den umiddelbare, estetiske karakteren til brukerinnholdet og bidragene;
 
j)        Forstyrre eller forstyrre (eller forsøke å forstyrre eller forstyrre) alle nettsider som er tilgjengelige på nettstedet, servere eller nettverk koblet til nettstedet eller de tekniske leveringssystemene til Freakyshoes.coms leverandører eller ikke adlyder noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk koblet til nettstedet;
 
k)       Forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til noen Freakyshoes.com system eller nettverk eller brudd på eller svekke eller omgå sikkerhets- eller autentiseringstiltak som beskytter nettstedet;
 
l)        Forsøk på å dechiffrere, dekompilere, demontere eller reversere programvaren som brukes til å tilby nettstedet;
 
m)     Forsøk på å få tilgang til, søke eller metasøke på nettstedet med en hvilken som helst annen motor, programvare, verktøy, agent, enhet eller mekanisme enn programvare og/eller søkeagenter levert av Freakyshoes.com eller andre generelt tilgjengelige tredjeparts nettlesere (som Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari eller Opera), inkludert, uten begrensning, programvare som sender forespørsler til nettstedet for å finne ut hvordan et nettsted eller en nettside rangeres;
 
n)      Samle inn eller lagre personlige data om andre brukere uten deres uttrykkelige tillatelse;
 
o)      Etterligne eller gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, gjennom påskudd eller annen form for sosial ingeniørkunst eller på annen måte begå svindel;
 
p)      Bruk nettstedet på en måte som ikke er tillatt i denne avtalen; eller,
 
q)      Oppmuntre eller instruere andre personer om å gjøre noe av det foregående eller bryte noen vilkår i denne avtalen.
Du godtar å ikke bruke nettstedet eller noe innhold til kommersiell bruk, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Freakyshoes.com Forbudt kommersiell bruk inkluderer noen av følgende handlinger utført uten Freakyshoes.coms uttrykkelige godkjenning:
a)      Salg av tilgang til nettstedet eller dets relaterte tjenester på et annet nettsted;
 
b)      Salg av produkter som har brukerinnhold og bidrag som krenker andres immaterielle rettigheter eller bryter andres rett til personvern/publisering;
 
c)      Salg av reklame, på nettstedet eller en tredjeparts nettside, målrettet mot innholdet i spesifikt brukerinnhold og innsendinger; og,
 
d)     Enhver bruk av nettstedet eller dets relaterte tjenester som Freakyshoes.com finner, etter eget skjønn, å bruke Freakyshoes.coms ressurser eller brukerinnhold med effekten av å konkurrere med eller fortrenge markedet for Freakyshoes.com tjeneste, produkter eller nettstedinnhold.
Freakyshoes.com har det eget skjønn til å avgjøre om noe innhold publisert ved bruk av nettstedet bryter disse innholdsrestriksjonene.
 
6. Brukerinteraksjoner.Du forstår at Freakyshoes.com garantier ingen konfidensialitet med hensyn til brukerinnhold og bidrag, uansett om slikt brukerinnhold og bidrag er publisert eller kringkastet. Du er eneansvarlig for ditt eget brukerinnhold og bidrag og konsekvensene av å laste opp, overføre, legge ut, publisere, strømme eller kringkaste dem. Du er alene ansvarlig for dine interaksjoner (inkludert eventuelle tvister) med andre brukere, organisasjoner, arrangementer og/eller enkeltpersoner som finnes på eller gjennom nettstedet. Du forstår det Freakyshoes.com skjermer ikke på noen måte brukere. Du er alene ansvarlig for, og vil utvise forsiktighet, skjønn, sunn fornuft og dømmekraft ved bruk av nettstedet og utlevering av personlig informasjon til andre brukere. Du godtar å ta rimelige forholdsregler i all interaksjon med andre brukere, spesielt hvis du bestemmer deg for å møte en bruker offline eller personlig. Din bruk av nettstedet og innholdet på nettstedet og annen informasjon eller annet materiale som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, er på egen risiko og eget skjønn og Freakyshoes.com fraskriver seg herved ethvert ansvar overfor deg eller en tredjepart knyttet til dette.Freakyshoes.com reserverhar retten til å kontakte medlemmer, i samsvar med gjeldende lov, for å evaluere overholdelse av reglene og retningslinjene i denne avtalen. Du vil samarbeide fullt ut med Freakyshoes.com for å undersøke enhver mistenkt ulovlig, uredelig eller upassende aktivitet, inkludert, uten begrensning, tildeling av autoriserte Freakyshoes.com reprepresentantene får tilgang til alle passordbeskyttede deler av dine Freakyshoes.com konto
 
7. Skadeserstatning. Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde Freakyshoes.com og dets ledere, direktører, partnere, ansatte og tilknyttede selskaper, uskadelig fra og mot ethvert ansvar, tap, krav, skader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til rimelige advokatsalærer og kostnader, som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til (a) Din tilgang til eller bruk av nettstedet og/eller innholdet på nettstedet; (b) ditt brudd på denne avtalen; (c) Ditt brudd på tredjepartsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, publisitet, personvern, konfidensialitet eller eiendomsrett; og/eller (d) ethvert krav om at ett av ditt brukerinnhold og bidrag har forårsaket skade på en tredjepart, inkludert, uten begrensning, påstander om at ditt brukerinnhold og bidrag er krenkende eller følelsesmessige plager.

8. Ansvarsfraskrivelse. INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET, NETTSTEDENS INNHOLD OG ALT MATERIALER, INFORMASJON, PRODUKTER OG TJENESTER INKLUDERT DER ER GITT PÅ EN "SOM DEN ER", "SOM TILGJENGELIG" UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG. DU GODTAR AT BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG NETTSIDEINNHOLD ER PÅ EGEN RISIKO. FREAKYSHOES.COM EXPRESSLY FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UTTRYKKEDE GARANTIER, LOVBESTEDTE GARANTIER OG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM: TITTEL, SALGBARHET, SIKKERHET, SIKKERHET, SIKKERHET. AV YTELSE OG IKKE -OVERTREDELSE. FREAKYSHOES.COM GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESSENTASJONER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV DETTE NETTSTEDEINNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSTEDER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET. FREAKYSHOES.Com garanterer ikke, støtter, garanterer eller påtar seg ansvar for ethvert produkt eller tjeneste som er annonsert eller tilbudt av en tredjepart gjennom nettstedet eller ethvert hyperkoblet nettsted eller omtalt i ethvert banner eller annen reklame, og
FREAKYSHOES.COM VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. I DEN UTSTREKNING DIN JURISDIKSJON IKKE TILLATER BEGRENSNINGER PÅ GARANTIER, GJELDER DENNE BEGRENSNINGEN MULIGVIS IKKE DEG. DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER KNYTTET TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET SKAL VÆRE Å AVSLUTE Å BRUKE NETTSTEDET.

9. Ansvarsbegrensning. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL FREAKYSHOES.COM, DETS ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, PARTNERE ELLER AGENTER ER ANSVARLIGE ELLER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGE (INKLUDERT SKADER VED TAP AV VIRKSOMHET, TAPET FORTJENESTE, SPELSIELLE, PERSONLIGE, PERSONELLE ELLER ANDRE SKADER, UNDER ENHVER JURIDISK TEORI, SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL NETTSTEDET, DIN NETTSTEDEBRUK, ELLER NETTSTEDENS INNHOLD, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING (I) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER, (II) UANSIKTIGHET (ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHVER NATUR, SOM FØLGER FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (III) EVENTUELL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER INFORMASJON. IV) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDEN VÅR, (IV) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANHESTER ELLER LIKNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDEN VÅR AV ENHVER TREDJEPART (V) OG/ELLER Feil eller mangler i noe innhold eller for tap eller skade av noe slag pådratt som følge av din bruk av innhold som er lagt ut, publisert, e -post, streamet, sendt, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via nettstedet, enten skadene er forutsigbart OG SELV OM GJENNOMFØRES OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DEN OVENFOR ANSVARSBEGRENSNING GJELDER I DET FULLSTE UTSTREKNING LOV TILLATER I GJELDENDE JURISDIKSJON ELLER BRUKE TIL DE TILLATTE BEGRENSNINGENE I DIN JURISDIKSJON. DITT ENESTE RETTSMIDDEL FOR MISNØYD MED NETTSTEDET OG/ELLER INNHOLDET ER Å AVSLUTE ALT BRUK AV NETTSTEDEN.
 
10. Bruk av informasjon. Du vil ikke tildele denne avtalen eller tildele noen rettigheter eller delegere noen forpliktelser her under, helt eller delvis, enten frivillig eller i henhold til lov, uten skriftlig forhåndssamtykke fra  Freakyshoes.com Enhver påstått overdragelse eller delegering fra deg uten nødvendig skriftlig samtykke fra Freakyshoes.com vil være ugyldig.Freakyshoes.com forbeholder seg retten, og du autoriserer Freakyshoes.com, for å bruke og tildele all informasjon angående bruk av nettstedet av deg og all informasjon gitt av deg på en måte som er i samsvar med vår personvernpolicy.
 
11. Forholdet mellom partene. For formålene med denne avtalen, inkludert hvis du blir medlem og oppretter en konto, er du ikke en ansatt eller agent for Freakyshoes.com, og du vil ikke representere at du er noen av de foregående. Hver part vil være uavhengig og opptre uavhengig og ikke som en kontraktør, partner, joint venture, agent, ansatt eller arbeidsgiver for den andre og vil ikke binde eller forsøke å binde den andre til noen kontrakt. Hver part er alene ansvarlig for sine egne kostnader og utgifter som påløper i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert uten begrensning eventuelle utgifter forbundet med implementeringen av denne avtalen.
 
12. Varsling om brudd på opphavsrett. Freakyshoes.com respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at brukerne gjør det samme. I samsvar med Digital Millennium Copyright Act av 1998, hvis tekst kan finnes på U.S Copyright Office-nettstedet på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdfFreakyshoes.com vil reagere raskt på påstander om brudd på opphavsrett begått med Freakyshoes.coms tjeneste som rapporteres til Freakyshoes.com Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst gi en melding som inneholder all den følgende informasjonen til vår utpekte opphavsrettsagent:
 
a)      En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen;
 
b)      En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket;
 
c)      En beskrivelse av hvor materialet du hevder krenker, befinner seg på nettstedet;
 
d)     Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 
e)      En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og,
 
f)       En erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i merknaden din er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.
 
Freaky Shoes® Utpekt opphavsrettsagent for varsel om krav om brudd på opphavsretten på nettstedet kan nås som følger:
info@freakyshoes.com
 
13. Innsigelser: En som har lagt ut materiale som angivelig krenker en opphavsrett, kan sende Freakyshoes.com et motvarsel i henhold til paragraf 512(g)(2) og 512(g)(3) i DMCA. Når Freakyshoes.com mottar en innsigelse, kan vi etter eget skjønn gjeninnføre det aktuelle materialet innen ikke mindre enn 10 eller mer enn 14 dager etter at vi mottok innsigelsen med mindre vi først mottar varsel fra opphavsrettsøkeren at de har anlagt sak for å begrense den angivelig krenkende aktiviteten. For å gi oss et motvarsel, vennligst oppgi følgende informasjon til Freakyshoes.coms utpekte opphavsrettsagent. Vær oppmerksom på at hvis du gir en innsigelse, i samsvar med Freakyshoes.coms personvernregler og vilkårene i DMCA, vil innsigelsen bli gitt til den klagende parten.
 
a)      Identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller som tilgangen er deaktivert på Freakyshoes.coms tjeneste og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert.
 
b)      En erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at du har en god tro på at materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av feil eller feilidentifikasjon av materialet som skal fjernes eller deaktiveres.
 
c)      Ditt navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse.
 
d)     Følgende uttalelse «Jeg erklærer herved at jeg samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court for det rettslige distriktet der adressen min er lokalisert eller, hvis adressen min er utenfor USA, for evt. rettsdistrikt der Freakyshoes.com kan bli funnet, og jeg godtar behandling fra den klagende parten som varslet Freakyshoes.com av den påståtte krenkelsen eller en agent for en slik person.
 
e)      En erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i innsigelsen din er korrekt.
 
f)       Din fysiske eller elektroniske signatur.
 
Innsigelsen skal leveres til Freakyshoes.coms utpekte opphavsrettsagent, som angitt ovenfor.
 
14. Melding om brudd på varemerke.Freakyshoes.com vil også reagere raskt på påstander om brudd på varemerke begått med Freakyshoes.coms tjeneste som rapporteres til Freakyshoes.com Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på varemerke, vennligst gi en melding som inneholder all den følgende informasjonen til vår utpekte varemerkeagent:
a)      En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av varemerkeinteressen;
 
b)      En beskrivelse av merket du hevder har blitt krenket;
 
c)      En beskrivelse av hvor materialet som du hevder krenker, befinner seg på nettstedet;
 
d)     Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 
e)      En erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av varemerkeeieren, dennes agent eller loven (f.g fair use, First Amendment, vil sannsynligvis ikke skape forbrukerforvirring osv.); og,
 
f)       En erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i merknaden din er nøyaktig og at du er varemerkeeieren eller autorisert til å handle på varemerkeeierens vegne.
 
Freakyshoes.coms utpekte varemerkeagent for varsel om krav om brudd på opphavsrett på nettstedet kan nås som følger:
info@freakyshoes.com

15. Avslutning. Freakyshoes.com må si opp denne avtalen når som helst, med eller uten varsel, uansett årsak. Etter enhver oppsigelse, enten av deg i henhold til paragraf 3 eller av Freakyshoes.com, Du forstår og erkjenner at Freakyshoes.com har ingen ytterligere forpliktelser overfor deg. Ved oppsigelse vil alle lisenser og andre rettigheter gitt til deg i henhold til denne avtalen umiddelbart opphøre.Freakyshoes.com er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse. Ved enhver oppsigelse eller suspensjon vil du ikke lenger ha tilgang til informasjon (inkludert brukerinnhold, definert nedenfor) som du har sendt inn på nettstedet eller som er relatert til kontoen din. Dessuten Freakyshoes.com will har ingen forpliktelse til å vedlikeholde informasjon som er lagret i Freakyshoes.coms database knyttet til kontoen din eller for å videresende informasjon til deg eller en tredjepart.
 
Enhver suspensjon, oppsigelse eller kansellering vil ikke påvirke dine forpliktelser overfor Freakyshoes.com under denne avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, eierskap, skadesløsholdelse og ansvarsbegrensning), som etter sin betydning og kontekst er ment å overleve slik suspensjon, oppsigelse eller kansellering.
 
16. Hele avtalen. Denne avtalen, sammen med personvernreglene og eventuelle andre juridiske merknader publisert av Freakyshoes.com på nettstedet, skal utgjøre hele den eksklusive avtalen mellom Freakyshoes.com og deg angående nettstedet og nettstedinnholdet og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom Freakyshoes.com og deg angående nettstedet og innholdet på nettstedet
 
 
17. Kontaktinformasjon.
 
Design din egen sko
RT5 Rask
$399.95 $115.00
FS4 Quick
$389.95 $100.00
BOUNCE Quick
$389.95 $100.00
EVOLUTION Quick
$399.95 $115.00
LOWRIDER Quick
$389.95 $100.00